Voorwaarden Workshop en Activiteiten Programma Natureluur Zomer 2021

Eigen risico
Voor alle losse workshop en activiteiten tickets geldt: kinderen die aan Natureluur workshop activiteiten deelnemen doen dit op eigen risico.

Verantwoordelijkheid. Ouders / begeleiders zijn zélf eindverantwoordelijk
Kinderen MOETEN ten allen tijden vergezeld worden én blijven tijdens de activiteiten door één of meer met de kinderen naar de Natureluur meegekomen eindverantwoordelijke ouder(s) / volwassene(n) / begeleiders.

De naar de Natureluur met de deelnemende kinderen meegereisde ouder/ volwassene blijft eindverantwoordelijk voor zijn / haar aan de Natureluur activiteiten deelnemende kinderen.

De Natureluur neemt de verantwoordelijkheid over de deelnemende kinderen NIET over van ouders / begeleiders.

U als volwassene die is meegereisd naar de Natureluur blijft eindverantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen die u begeleidt naar de Natureluur.

Als ouder / begeleider blijft u verantwoordelijk voor het deelnemende kind dat met u naar de Natureluur gekomen is ten allen tijde.

Alleen ticket plicht voor kinderen (m.u.v. de VAARTOCHTEN)
U hoeft als volwassene / verantwoordelijke ouder alléén een ticket te kopen voor deelnemende kinderen. Een uitzondering hierop geldt voor de Sloterplas vaartochten (zie onder).

De naar de Natureluur meegereisde volwassene hoeft zelf NIET een ticket te kopen.

Actieve houding van ouders / begeleiders: ja graag
Ons programma draait ook veel op vrijwilligers en wij kunnen niet alles zelf of alleen en/of zonder hulp van andere volwassenen, die tijdens activiteiten aanwezig zijn in de Natureluur.

De naar de Natureluur meegereisde volwassene mag tijdens alle activiteiten ‘meedoen’ en ‘meegaan’ en ‘actief meehelpen’ met de deelnemende kinderen, met wie zij samen zijn gekomen in de Natureluur.

Eigen afspraken tussen ouders en kinderen: de Natureluur staat daar buiten
Als uw kind al vrij zelfstandig is en de Natureluur al goed kent en ook zelf mee kan doen met de activiteit, zonder dat u als ouder / begeleider er de hele tijd bij blijft, dan mag dit van de Natureluur. Maar: dit is op uw eigen risico, dit is een afspraak tussen u en uw kind(eren), waar de Natureluur buiten staat.

Melden op de juiste begin- en eindtijden én locaties van activiteiten: ouder / begeleider zelf verantwoordelijk
Schrijft u uw kind(eren) in voor meerdere activiteiten op een middag in de Natureluur, dan bent u als meegereisde ouder zelf er verantwoordelijk voor, dat uw kind(eren) op tijd zich melden bij het begin en locatie van de eerste en de daarop volgende activiteit, etc.

De Natureluur organiseert dit ‘op tijd doorschuiven’ naar de juiste andere activiteit niet voor uw kind.

Als uw kind groter en zelfstandig is en u spreekt met uw kind af dat uw kind zelf van de ene naar de andere activiteit gaat zonder dat u daar als ouder bij blijft de hele tijd dan mag dit wel van de Natureluur maar dit is geheel op uw eigen risico.

Leeftijdsadvies
De vermelde leeftijd is een advies. U mag hier naar eigen inzicht van afwijken als u inschat dat de activiteit leuk is voor uw kind.

Voorwaarden Sloterplas vaartocht tickets
Een uitzondering op de regel dat ‘alleen kinderen tickets hoeven te kopen’ geldt voor de Sloterplas vaartochten: daarbij betalen ZOWEL deelnemende kinderen ALS ALLE deelnemende VOLWASSENEN een ticket én mogen er per vaart MAXIMAAL totaal 11 volwassenen en/of kinderen per vaart mee. Dus per vaart zijn er maximaal 11 tickets en elke opvarende, of dit nu een volwassene is of een kind, MOET een ticket kopen. Vaartochten zijn voor leeftijd 8+. Kinderen krijgen een zwemvest en het dragen daarvan is verplicht. Meereizende ouders / begeleiders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun deelnemende kinderen.

Korting(en)
Op alle losse ticket prijzen is 50% korting van toepassing met een geldige Stadspas. Voor inwoners van Nieuw-West geldt een korting van Eur 0,50 op de totaalprijs van uw aankoop. Let op: deze extra korting kan NIET gecombineerd worden met Stadspas korting.

Losse verkoop op de dag zelf
Losse verkoop op de dag zelf is zo lang de voorraad strekt en op basis van ‘wie het eerst komt’. Let op: een wachtrij kan van toepassing zijn bij drukte bij losse verkoop op de dag zelf onderdelen.

Voor workshops en activiteiten waarvoor tickets alleen op de dag zelf verkocht worden (pony ritjes, activiteiten in de knutsel tent) wordt bij drukte een inschrijflijst toegepast. Als het niet druk is kunnen deelnemers aansluiten bij workshops en activiteiten waar nog plek is zonder inschrijving, maar een ticket kopen moet altijd als dit vermeld is bij de activiteit.

Voorwaarden accepteren
Door een ticket te kopen en een kind in te schrijven voor een activiteit accepteert u vooraf deze voorwaarden.