Voorwaarden Workshop en Activiteiten Programma Natureluur Herfst 2021

Eigen risico
Voor alle losse workshop en activiteiten tickets geldt: kinderen die aan Natureluur workshop activiteiten deelnemen doen dit op eigen risico.

Verantwoordelijkheid. Ouders / begeleiders zijn zélf eindverantwoordelijk
Kinderen MOETEN ten allen tijden vergezeld worden én blijven tijdens de activiteiten door één of meer met de kinderen naar de Natureluur meegekomen eindverantwoordelijke ouder(s) / volwassene(n) / begeleiders.

De naar de Natureluur met de deelnemende kinderen meegereisde ouder/ volwassene blijft eindverantwoordelijk voor zijn / haar aan de Natureluur activiteiten deelnemende kinderen.

De Natureluur neemt de verantwoordelijkheid over de deelnemende kinderen NIET over van ouders / begeleiders.

U als volwassene die is meegereisd naar de Natureluur blijft eindverantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen die u begeleidt naar de Natureluur.

Als ouder / begeleider blijft u verantwoordelijk voor het deelnemende kind dat met u naar de Natureluur gekomen is ten allen tijde.