VERNIEUWD: Spelregels ‘Zomer Vakantie Activiteiten 2020’

Versoepeling deelname regels Natureluur Zomer Programma

‘Zomer Avontuur (7-9) & (10-12)’ & ‘Buiten Avontuur (7-12)’

Datum versoepeling: zondag 28 juni 2020

 • Ook kinderen van 5 en 6 jaar mogen meedoen met of zonder één of beide ouder(s) (onder voorwaarden) aan ‘Zomer Avontuur (7-9) & (10-12)’ & ‘Buiten Avontuur (7-12)’:
 • Ouders kunnen, specifiek op de betaalpagina van het ticket, bij ‘Bestelnotities’ invullen, dat het kind jonger is dan 7 jaar én dat (maximaal) één ouder meegaat. (Als er goede redenen zijn dat twee ouders meereizen met deelnemend(e) kind(eren) mag dit ook, vermeld dit dan a.u.b. ook.)
 • Wil je zelfstandig meedoen als (jonger) kind zonder je ouder(s)? Ook dit kan. Voorwaarde hiervoor is, dat je dit als jonger kind zelf ziet zitten, dat je ouders dit zien zitten, en/of dat een oudere broer of zus meedoet, die het ziet zitten dat jij ook meedoet – we plaatsen jullie dan in dezelfde groep bij elkaar. Ouders kunnen, specifiek op de betaalpagina van het ticket, bij ‘Bestelnotities’ invullen welk van deze varianten van toepassing is.
 • Deelname aan ‘Zomer Avontuur (7-9) & (10-12)’ & ‘Buiten Avontuur (7-12) is óók onder voorwaarden mogelijk voor kleinere  groepjes kinderen (bestaande uit oudere én jongere deelnemers) die de Natureluur bezoeken vanuit organisaties voor buiten- en/of naschoolse opvang (BSO + NSO). Medewerkers van betrokken organisaties kunnen, specifiek op de betaalpagina van het ticket, bij ‘Bestelnotities’ invullen, om hoeveel kinderen in welke leeftijdsgroepen het gaat en hoeveel begeleiders er meereizen met de kinderen. Medewerkers van betrokken opvang organisaties, die (om wat voor reden dan ook) niet online kunnen kopen, kunnen hun (wens tot) bezoek aan de Natureluur (en deelname aan activiteiten) ook via e-mail afstemmen met de Natureluur.

Achtergrond van de versoepeling van deelname regels Natureluur activiteiten

Tot voor kort waren de Corona beperkingen ook voor buiten nog vrij streng. Tot voor kort gold nog een limiet aan samenkomsten buiten ‘tot maximaal 100 – inclusief personeel – en niet meer’.

Aanvankelijk hebben we als Natureluur toen besloten, om te kiezen voor een programma voor m.n. óudere kinderen, die dan alléén meedoen, zónder ouders. We gingen uit van een maximaal aantal kinderen dat we op 72 per dag stelden, zónder ouders. Omdat we ook per dag reken(d)en met 28 man (maximaal) personeel, vrijwilligers e.d. Zodat we nooit boven de 100 zouden uit komen. En zodat we toch een zo maximaal mogelijk aantal kinderen in het programma konden laten meedoen.

Rijksoverheid 24/6: buiten mogen samenkomsten tot 250

Sinds de publicatie van ons zomer programma, op 24/6, is ‘ineens’, door de Rijksoverheid bekend gemaakt, dat buiten 250 personen bij elkaar mogen komen. Personeel telt bij dat aantal niet mee. (Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal.)

Hoewel onze ticket ‘beperkingen’ i.v.m. Corona eerst juist begrip opriepen, kregen we als Natureluur ook veel vragen van ouders van iets jongere kinderen (denk aan 5 à 6 jaar), of ze niet tóch mochten meedoen, maar dan mét hun kind.

(Als het gaat om kinderen jónger dan 7 jaar is onze voorkeur vaak ook, dat ouders juist meedoen met hun eigen kind(eren).)

Normaal hebben we eigenlijk altijd in de Natureluur kinderen, die ofwel zelf meedoen (alleen), ófwel ouders die mét hun (vaak jongere) kinderen meedoen.

De versoepeling van de regels, waarbij buiten (exclusief personeel) nu tot 250 personen ineens wél weer mogen, maakt, dat we volgens nu flexibeler kunnen zijn naar ouders, die met hun (vaak wat jongere) kind(eren) kunnen / willen meedoen.

Overleg met de Gemeente Amsterdam: akkoord versoepelingen

Op 28 juni hebben we over deze versoepeling van onze deelname regels overleg gevoerd met de gemeente Amsterdam, die het eens is met deze versoepeling.

Deelname regels zijn versoepeld, maar online tickets nog wel in eerste instantie beperkt

Door het aantal tickets via de website alsnog beperkt te houden in de voorverkoop (we houden dit op maximaal 72 tickets voor kinderen per activiteiten middag) kunnen we vooraf alsnog goed inzicht blijven houden, op de te verwachten drukte op een activiteiten middag. In een hypothetisch geval, dat alle 72 kindertickets verkocht worden, en elk kind wordt vergezeld door één ouder, dan komt dat alsnog ‘slechts’ maximaal neer, op 144 personen. Zelfs bij die maximale ticket verkoop voldoen we alsnog aan de RIVM voorwaarde per 1/7, dat ‘250 personen’ excl. personeel buiten mogen zijn bij elkaar.

Veel redenen om te (willen) versoepelen

Als Natureluur hebben we besloten om deze stap tot versoepeling te zetten, en om ouders van iets jongere kinderen die mee willen doen mét hun kind, de mogelijkheid hiertoe te geven, gezien:

 • Er is duidelijk (veel) vraag naar;
 • Het Natureluur programma wordt gesubsidieerd en het is ook zonde, als het onverkocht blijft, we streven ernaar om een goede ticket afname te realiseren;
 • Inhoudelijk is er niets op tegen om kinderen en ouders van kinderen van zeg 5 à 6 jaar (maar dan met ouders) te laten meedoen. (Het is een leuk programma voor kinderen van alle leeftijden over het algemeen.)
 • De leeftijd indicaties ‘7-9’ en ’10-12’ jaar zijn leeftijd adviezen, het is niet absoluut. (Elk kind is anders, sommige 6 jarigen zijn vrij zelfstandig, en sommige 8 jarigen hangen nog aan pappa en mamma, sommige 13 à 14 jarigen vinden activiteiten voor 12-jarigen nog super leuk enz.)
 • Ook is het zo, dat veel gezinnen niet op vakantie gaan i.v.m. Corona (reis) beperkingen dit jaar, maar dat zij als gezin het wel alsnog leuk vinden om juist tijd met elkaar door te brengen. (Ouders + kinderen samen.) Ook voor hen willen wij er als Natureluur zijn deze zomer.

Verder blijven alle oudere Corona regels die we eerder opstelden (zie onder) nog altijd van toepassing.

Eerdere Spelregels Algemeen / Praktisch & Spelregels Corona Protocol (gebubliceerd 24/6/2020) die alle ook nog van kracht zijn:

(Alle activiteiten zijn alleen met inschrijving, alleen met ticket, volgens strenge regels en gelden voor deelnemers van 7-12 jaar, voor begeleiders, vrijwilligers én ouders.)

Deel 1: Spelregels Algemeen / Praktisch m.b.t. ‘Vakantie Activiteiten Natureluur’

Regels geldig voor:

Zomer Wk 1 (6 t.m. 10 juli) + Zomer Wk 6 (10-14 aug.)

+ Tijdens speciale activiteiten dagen in de periode 11 juli t.m. 15 aug.

Belangrijkste deelname voorwaarden:

 • Aanmelden alléén met vooraf gekocht ticket.
 • Dag-tickets zijn alléén nog te koop bij de kassa, indien er nog tickets over zijn.
 • Bij aanmelding bij de kassa noteren wij het telefoonnummer van één de ouders van deelnemers.
 • Als er tijdens de activiteit iets gebeurt, bellen wij met het nummer dat u als ouder vooraf aan ons gegeven heeft, bij de aanmelding van uw kind(eren).
 • Bij de kassa krijgt elke deelnemer van de organisatie een hesje aan en een polsbandje om. Dit is noodzakelijk en verplicht, i.v.m. de Corona regels. De hesjes en polsbandjes maken het mogelijk voor ons, om aan te tonen – én zicht te houden op – welke kinderen meedoen in het Natureluur programma van die dag. Per activiteiten dag zorgen wij hiermee, dat het aantal deelnemers én begeleiders / vrijwilligers met een hesje en/of een polsbandje / lintje om, niet de 100 personen overschrijdt. Onze activiteiten zijn daarmee altijd ten hoogste een ‘samenkomst tot 100 personen’, welke in parken zijn toegestaan voor kinderen tot 12 jaar onder begeleiding én onder strenge regels.
 • Elke activiteiten dag is er ruimte voor maximaal 72 deelnemende kinderen in het Natureluur programma.
 • Tijdens de activiteiten volgen ál onze begeleiders, vrijwilligers én deelnemers strikt de Corona regels volgens de laatste Covid noodverordening van de Gemeente Amsterdam én de regels die wij specifiek met de gemeente hebben afgesproken voor onze zomer vakantie activiteiten.
 • Deelnemers worden bij de kassa ingedeeld in subgroepen van 12 kinderen.
 • Op elke subgroep van 12 kinderen is 1 professionele Natureluur begeleider en zijn steeds 1 tot 2 Natureluur vrijwilligers.
 • Elke deelnemer blijft de hele middag in zijn/haar zelfde subgroep.
 • Elke deelnemer doet de hele middag mee.
 • Elke deelnemer doet drie dingen achter elkaar in zijn / haar eigen subgroep tussen 12 en 16 uur.
 • Elke activiteit vindt plaats in een ‘activiteiten zone’, die we elke dag markeren en afbakenen met Pilons (en als nodig met rood-wit lint). Hiermee borgen we, dat het voor andere, zelf-spelende kinderen en andere bezoekers in het park, duidelijk is, dat wat er in een ‘activiteiten zone’ gebeurt, alleen is voor kinderen met een ticket, en niet voor anderen op dat moment toegankelijk is.
 • Binnen de activiteiten zone houden we zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kinderen die ziek zijn of de lichtste klachten hebben, vragen wij om niet deel te nemen aan de activiteiten en af te zien van deelname.
 • Kinderen die niet de hele middag zonder hun ouders / voogden willen of kunnen zijn, kunnen helaas niet meedoen.
 • Als een kind tijdens de activiteit naar de WC moet, gaat er altijd een vrijwilliger / begeleider met de deelnemer mee naar het gebouwtje, om naar de WC te gaan. Na het toilet gebruik gaat het kind weer met een vrijwilliger / begeleider terug naar de activiteit.
 • Het is niet mogelijk, om ‘maar’ 1 activiteit te doen. Een deelnemer die meedoet, doet de hele middag mee, en doet dus altijd 3 dingen.
 • Deelnemers kopen een ticket, dat hen toegang geeft tot alle 3 de activiteiten achter elkaar, die alle plaatsvinden tussen 12 en 16 uur.
 • Als het kind / de deelnemer is geplaatst in zijn/haar subgroep om 12 uur, dan blijft de deelnemer de hele middag bij zijn/haar subgroep tot 16 uur.
 • Ouders / voogden blijven niet hangen als de activiteiten beginnen en halen hun kinderen weer op tussen 15:45 en 16:00 uur. Om 16:00 uur zijn alle kinderen weer opgehaald door hun ouders/voogden/begeleiders.
 • Deelnemers nemen zelf eigen eten en drinken mee, maar geen waardevolle spullen.
 • Waardevolle spullen die worden meegenomen, zijn op eigen risico van deelnemers.
 • De Natureluur heeft in elk geval water en crackers beschikbaar voor deelnemers. De Natureluur deelt aan deelnemers nog wel een klein snackje uit, maar dit is beperkt. Kinderen nemen zelf altijd ook van huis uit iets mee voor zichzelf.
 • Ook bij slecht weer gaat het in principe altijd door. I.v.m. slecht weer kan het zijn, dat activiteiten op een dag (noodgedwongen) iets worden aangepast. De schuilmogelijkheid in de Natureluur is (zeer) beperkt.
 • Kleed uw kind a.u.b. naar het weer én op een ‘middag in de natuur’. Schoeisel waarmee gewandeld kan worden, een trui bij frisheid, of, als er zorg is over brandnetels, op de benen lange i.p.v. dunne en korte broekspijp, e.d. (Zwem kleding en een handdoekje zijn alléén nodig als er water speel onderdelen in het programma voorkomen.)
 • Kinderen die zelf kunnen komen, doen dit. Liefst met de fiets of lopend. (Ontlast het OV.)
 • Alléén als iedereen zich hier aan houdt, voldoen wij aan de laatst geldende Covid noodverordening van de Gemeente Amsterdam.
 • Elke ouder / voogd / begeleider die een ticket voor zijn / haar kind koopt, leest vooraf alle (spel)regels én bespreekt deze met zijn/haar kind(eren).
 • Door een ticket te kopen voor uw kind(eren) verklaart u, dat u en uw kind(eren) de (spel)regels gelezen heeft / hebben én accepteert, óók de algemene hygiëne regels waar iedereen in Nederland zich moet houden i.v.m. de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. (Lees hier alle maatregelen nog eens op een rij.)

Deel 2: Spelregels ‘Corona Protocol’ / m.b.t. ‘Vakantie Activiteiten Natureluur’

Regels geldig voor:

Zomer Wk 1 (6 t.m. 10 juli) + Zomer Wk 6 (10-14 aug.)

+ Tijdens speciale activiteiten dagen in de periode 11 juli t.m. 15 aug.

Voorwaarde(n) + beperking(en) i.v.m. Corona in de Natureluur

Voor alles geldt tijdens activiteiten

 • We doen wat we afgesproken hebben met de gemeente tenzij er aanpassingen van de regels komen.
 • We houden ons aan de laatste rijksoverheid en Gemeente Amsterdam regels t.a.v. het organiseren van activiteiten in Corona tijd.
 • Hervatting van Natureluur (kern)activiteiten in Corona tijd is mogelijk binnen de bestaande toestemming van de gemeente voor dit kernprogramma dat zich richt op kinderen 0-12 jaar mits de Natureluur bij de hervatting wel steeds voldoet aan de laatste RIVM regels. Buitenactiviteiten waar geen vergunning voor aangevraagd dient te worden (of waar de gemeente al toestemming voor gegeven heeft), kunnen plaatsvinden.
 • We evalueren hoe het in de praktijk gaat en als nodig stellen we bij.
 • Dingen per keer bekijken en per keer gezond verstand gebruiken, evalueren en bijstellen als nodig e.d.
 • Als we ondanks wat we onder strenge regels georganiseerd hebben merken dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, passen we het programma aan.
 • Naast RIVM-voorschriften baseren we keuzes ook op handhaafbaarheid & gezond verstand;
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Wat doen we als er problemen zijn of ontstaan tijdens activiteiten

 • Als er gaande de zomer activiteiten reden is om de activiteiten af te breken dan behoudt de gemeente het recht om het afgelasten van de activiteiten te eisen waar nodig.
 • Mochten er problemen ontstaan tijdens de activiteiten dan kunnen knelpunten eerst besproken worden met Wouter Dolmans (coördinator de Natureluur / Gemeente Amsterdam via 06 333 06 191 of w.dolmans@amsterdam.nl).
 • Als we er daarna t.a.v. het knelpunt niet uitkomen of er ontstaan grotere problemen dan wendt Wouter Dolmans zich met het probleem tot Houssain Mouhmouh, eindverantwoordelijk manager van de Natureluur en manager van Startpunt en Participatie- en Servicepunt van de Gemeente Amsterdam.
 • Houssain Mouhmouh staat namens de Gemeente Amsterdam achter de uitvoering van de zomer activiteiten volgens strenge regels bij de Natureluur.
 • Andere situaties: handhaving en/of politie bellen of 112 of wel politie geen spoed.

Hygiëne algemeen tijdens activiteiten

 • Regelmatig handen wassen (desnoods voor, na en tijdens);
 • Hoest en nies in de binnenkant van elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • 1,5 m m.u.v. kinderen 0-12 jaar onderling + gezinnen onderling.
 • Vermijd aanraken van je gezicht.
 • Kinderen & instructeurs doen niet mee bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts of als een lid van een huishouden verschijnselen heeft of positief getest is. (Ouders brengen deelnemers niet als ze ziek zijn.)
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.

WC / gebouw / EHBO tijdens activiteiten

 • Toiletten mogen open voor nood gebruik tijdens georganiseerde sport, beweeg- en scouting / natuur activiteiten voor 0-18 jarigen.
 • Deurklinken en gemeenschappelijke ruimtes even worden gereinigd waar nodig.
 • Toilet en binnenruimte gebruik: alleen als noodzakelijk en/of voor aangemelde deelnemers aan activiteiten.
 • Alles vindt buiten plaats, waar het kan. Uitzondering: noodsituatie + personeel.
 • Sanitaire faciliteiten, kantine ‘De Drijfsijs’: open vanaf 1/7. Maar ‘alleen op reservering’ (in overleg bij nood) en ‘alleen voor 100 personen maximaal’.
 • Douchen / omkleden als nodig thuis en niet in de Natureluur en al helemaal niet in De Drijfsijs
 • Deelnemers gaan vooraf thuis naar de wc.
 • WC gebruik Drijfsijs kan maar maximaal 1 tegelijk en 1,5 m afstand.
 • Toegang tot EHBO materialen mag als nodig: in de Drijfsijs.
 • Ga vooraf thuis al naar de WC, ontlast de drukte op het gebouw (sanitair gebruik als nodig) + max 1 tegelijk in de WC;
 • Douchen / afspoelen binnen niet;
 • Handzeep en papieren zakdoekjes in de WC (geen handdoeken);
 • Toiletten en wasbakken vaker dan normaal ook liefst tussendoor schoonmaken tijdens een activiteiten dag waarop er ook WC gebruikt wordt;
 • Vergaderingen, klusdagen, trainingen mogen vanaf 1 juni weer (maar kom alleen fysiek bij elkaar als het niet anders kan / niet online kan e.d.);
 • In het gebouw kun je geen 1,5 m afstand houden dus ontzie het gebouw, ga daar niet met zijn allen op elkaar zitten;
 • Gebruik het gebouw alleen als nodig;
 • Het gebouw blijft zo veel mogelijk gesloten, alleen water en WC in noodgevallen voor deelnemers met een bandje.
 • Alleen water en WC in noodgevallen voor deelnemers zonder bandje (die zelf zijn komen spelen).
 • Ouders alleen met hele kleine kinderen mee naar het toilet
 • Leg doekjes neer zodat bezoekers toilet zelf ook kunnen schoonmaken
 • Pas vanaf 1 september 2020 mogen in de gebouwen ook weer binnen(sport)activiteiten plaats vinden.

Materiaal tijdens activiteiten

 • In het bijzonder stimuleren we in deze periode activiteiten met geen of met zeer beperkt gedeeld materiaal.
 • Of anders: werken we met wegwerp materiaal.
 • Tussen gebruik door verschillende groepen, materialen reinigen.
 • Als het kan eigen materialen meenemen;
 • We doen geen of minimale activiteiten waarbij materialen vaak worden doorgegeven waardoor het risico op besmetting vergroot wordt.
 • (Sport)materialen desinfecteren we na gebruik (met een gewoon schoonmaakmiddel).
 • Geen trampoline en hangmatten tenzij in een subveld voor deelnemers.
 • Beperk gedeeld gebruik van losse kleine materialen en als je het doet, vaker dan normaal reinigen tussendoor.

Consumpties tijdens activiteiten

 • Activiteiten met consumpties, verzorgd door de Natureluur (denk aan pannenkoeken, ijsjes, versnaperingen) beperken we, ontmoedigen we nog even.
 • Moedig consumptie op andere manieren aan (b.v. groep neemt eigen eten en drinken mee).
 • Uitz.: een kind / deelnemer aan een activiteit is een water fles kwijt of heeft zelf meegenomen lunch verloren.
 • Kies voor hele eenvoudige dingen gaan, b.v. kan koffie en thee / ranja met wegwerp bekers.
 • Geen losse ijsjes / consumptie voor anderen, dan deelnemers die gereserveerd hebben voor de activiteiten. (Na 1/6)
 • Alleen als het héél rustig is rond het gebouw en andere park bezoekers die op de dag zelf even overlegd hebben, en personeel is in De Drijfsijs beschikbaar die de verzoeken aan kan, dan kan in overleg een consumptie verstrekt worden + 1,5 m regel (na 1/6).
 • Als het kan eigen drinken / bidon meenemen;
 • Tijdens de activiteit is drinken vanuit de organisatie in noodgevallen / voor beperkt gebruik beschikbaar;
 • We werken zo veel mogelijk met wegwerp bekers en wegwerp servetten en worden alleen voedselzaken uitgedeeld die zo ‘veilig’ mogelijk zijn (b.v. fruit met schil, waterijs in verpakking, cracker los verpakt in folie)
 • We vermijden ‘eten bereiden en uitdelen’ om het zekere voor het onzekere te nemen.
 • We maken een uitzondering voor eten bereid als onderdeel van de activiteit, door kinderen zelf (dus b.v. brooddeeg of pannenkoeken door de kinderen zelf bereid);
 • Voorkeur gaat uit naar zelf meegebrachte consumpties (snack + drinken). Overweeg evt. hooguit uitdeel fruit dat deelnemers zelf schillen of crackers die los verpakt zijn zodat deelnemers deze verpakking er zelf afhaalt;
 • Minder consumpties = minder WC gebruik en dat is goed. Dus vermijd veel consumpties door deelnemers.
 • Geen koffie en thee en limo voor ouders bij de kassa anders dan voor medewerkers
 • Verkoop van eten en drinken is vanaf 1 juni weer mogelijk in speeltuinen (NUSO) tenzij overheid anders beslist (alleen uitgifte, niet zit mogelijkheid bieden en zeker niet te veel).

Samenkomsten tot 30 personen (na 1/6) + tot 100 (na 1/7) alleen op afspraak

 • Arrangementen en activiteiten op inschrijving en op afspraak.
 • Alleen groepen met afspraken / reserveringen voor maximaal 30 personen tegelijk (= gasten + begeleiders + aanwezige medewerkers / vrijwilligers).
 • Maximaal 30 (na 1/6) of 100 (na 1/7) personen tegelijk (= gasten + begeleiders + aanwezige medewerkers / vrijwilligers v.d. Natureluur).
 • Maximaal 1 groep op één moment. Dus op geen enkel moment: meerdere groepen tegelijk.
 • Als er ≥ 1 groep op een dag is, dan zorgt Natureluur voor 1 uur tussen de groepen. (Of: voldoende ruimte buiten tussen eventuele groepen tegelijk.) Dit uur of deze ruimte ‘garandeert’ dat groepen elkaar niet ontmoeten.
 • Activiteiten voor 100 = incl begeleiders en vrijwilligers.
 • Zorg ervoor dat er maximaal 30 personen binnen zijn (inclusief beheerder, begeleiders en vrijwilligers). (NUSO)

Feestjes

 • Binnen activiteiten zoals kinderfeestjes, bridge, biljart, darten, culturele cursussen etc. mogen WEL maar nog niet nog niet in het speeltuingebouw plaats vinden. Maar wel buiten. (NUSO)

Zomer activiteiten: wel, maar onder strenge regels

 • Advies: organiseer WEL activiteiten voor een speelse zomer. (Kinderen kunnen niet op vakantie.).
 • Maar: we houden ons aan de regels.
 • En: grote kindervakantie activiteiten weken normaal een (nieuwe) vergunning als evenement bij de gemeente moet worden aangevraagd nog niet.
 • (Echter, zoals we het nu opzetten is het 5 x een in tijd kort gehouden activiteiten middag voor een kleine groep vooraf bekende deelnemers.)
 • Zorg ervoor dat betrokken volwassen personen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
 • Lukt dat niet: verminder dan het aantal deelnemers. (NUSO)
 • N.b. Scouting werkt aan protocol waar zomerkamp wel kan onder strenge regels.
 • Team Natureluur heeft gekozen voor het organisatie model voor zomer activiteiten zoals os weergegeven in Tabel 2. Na 25/5 is de zomervakantie over 6 weken.
 • Zie tabel 3.

Activiteiten die we m.n. aanmoedigen

 • We doen geen of minimale activiteiten met risico’s waardoor beroep moet worden gedaan op medische hulp (b.v. door een ongeval). Zakmesjes laten we buiten gebruik tijdens activiteiten of alleen met intensief toezicht en extra uitleg, geldt ook voor vuur maken e.d.
 • Waar het kan ‘lekker actief’! Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.
 • Vermijd héél dicht op elkaar zitten. (Knutselen? Neem de ruimte.)
 • Hoe ouder de kinderen: voorkom als het mogelijk is contact activiteiten waarbij je elkaar aanraakt e.d.;
 • We werken als nodig met time slots, in sub-groepen, in subvelden;
 • We bakenen subvelden af.
 • We rouleren in subvelden.
 • Om deze reden: elke activiteit duurt even lang, maakt rouleren mogelijk.
 • Om deze reden: meerdere dezelfde activiteiten tegelijk. (Zodat alle deelnemers het zelfde doen.)
 • Geen slecht weer plan: geen tenten opzetten, waar iedereen bij slecht weer onder gaat schuilen. Zorg dat iedereen dit weet. En laat hen regenjack meenemen dan wel paraplu met hun naam erop. Zodat ook bij slecht weer 1,5 m afstand kan worden gehouden.
 • Wees zeer kritisch met het organiseren van kook- of eetactiviteiten, laat bij voorkeur deelnemers eigen eten en drinken meenemen; of werk alleen met wegwerp bekers, maar vermijd voedsel uitdelen van hand tot hand e.d.;
 • We maken een uitzondering voor eten bereid als onderdeel van de activiteit, door kinderen zelf (dus b.v. brooddeed of pannenkoeken door de kinderen zelf bereid);
 • Contact activiteiten vanaf 1/9;
 • Activiteiten binnen in gebouwtjes: meer vanaf 1/9.
 • We richten ons eerst op week 1 en week 6 van de zomer. Wat we in de tussenliggende tijd doen bepalen we even wat later. Maar gebaseerd op of de Natureluur vragen aan kan e.d. (Tabel 4)

Water activiteiten

 • We denken hier nog over na.
 • 1,5 m afstand tussen volwassenen en 12 kinderen is niet te doen op de fluisterboot;
 • 1,5 m afstand tussen dingen op het water (of geen water dingen doen);
 • Scouting zegt 2 in een kano is goed te doen;
 • Anderzijds: er is intense begeleiding voor water activiteit nodig. En (iets meer) risico’s en die moeten we vermijden.

Activiteiten met BSO en scholen e.d.

 • Gebruik van de speeltuin en accommodatie voor onder­wijs en buitenschoolse opvang is mogelijk mits dezelfde regels als voor het onderwijs worden gehanteerd. (NUSO)
 • Het kan, maar laten we zien welke BSO iets willen. En er alleen op in gaan als we er als Natureluur capaciteit voor hebben.
 • Anders is er de optie marktconform en mensen inhuren.

Begeleiders + personeel + vrijwilligers activiteiten

 • Ouders / vrijwilligers / begeleiders houden wél 1,5 afstand van elkaar en waar mogelijk van de kinderen. Gezinsleden uitgezonderd.
 • Begeleider heeft lijst deelnemers en neemt aanwezigheid vooraf door en na afloop.
 • Deelnemers krijgen een polsband om en begeleiders ook.
 • Minimaal 3 leiding op 6 subgroepen van 12 kinderen;
 • Bouw tijdens bijeenkomsten voldoende ruimte in voor voorbereiding, overleg, evaluatie, bijstellen, e.d.
 • Deelnemers en ouders/begeleiders krijgen vooraf de regels;
 • Hou je aan het draaiboek, gemaakt door de Natureluur
 • Zorg voor voldoende tijd en ruimte bij de wisselingen tussen onderdelen;
 • Risico groep vrijwilligers: vraag hen niet.
 • Vraag anderen om te helpen nlvoorelkaar.nl als je eigen vrijwilligers niet kunnen.

Deelnemers activiteiten

 • Ontlast het OV. Kom wandelend, met de fiets of de auto naar de samenkomst.
 • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de activiteiten locatie. Daarmee ontlasten we het openbaar vervoer.
 • Geen open inloop programma.
 • Ticket houders melden zich.
 • Aanmelden / ticket kopen / reserveren en betalen per pin of via iDeal vooraf = verplicht. Alleen als er nog ruimte is op basis van wie het eerst komt contant betalen op de dag zelf door geld in het bakje te doen.
 • We volgen de richtlijnen van de overheid voor begeleid buiten spelen en sporten in Corona tijd voor 7-12 jarigen.
 • (Deelnemers ontvangen de geldende Corona regels vooraf op papier.)
 • Kinderen die zichzelf aanmelden: alleen meedoen als met toestemming ouders.
 • Kind oud genoeg om zelf te komen ? Graag !
 • Activiteiten met kinderen 0-12 jaar: 1,5 meter afstand houden hoeft niet.
 • Aanwezigheid deelnemers: max. 10 minuten vooraf.
 • Na afloop deelnemers meteen naar huis.
 • Deelnemers krijgen een polsband om en begeleiders ook.
 • Per uur ben je als deelnemer in je subveld en luister je naar de begeleiders van jouw subgroep.
 • Als je naar de WC moet gaat 1 van de 3 begeleiders mee als nodig.
 • Als je naar de WC bent geweest kom je meteen terug naar de activiteit.
 • Voor wie: 7-12 jaar.
 • Deelnemers en ouders/begeleiders krijgen vooraf de regels;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Ga voordat je naar het Natureluur gaat, thuis naar het toilet;
 • was voor de activiteit thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na de activiteit. Wij zorgen voor desinfecterende doekjes.

Deelnemersticket kopen / Inschrijven

 • Meedoen? Inschrijven=  verplicht via een online deelname formulier + ticket online kopen en betalen vooraf.
 • Bij aankoop voorwaarden accepteren.
 • Toelating geschiedt op basis van ‘wie het eerst komt’
 • Voor wie: 7-12 jaar. Maximaal 72 deelnemers per activiteit. Deelname alleen mogelijk met ticket
 • Kosten: n.t.b. (tot nu toe schatten we in: duurder dan normaal). Betalen kan bij de Natureluur met gepast geld of (liefst) per pin.
 • Kleding: je kunt vies en nat worden. Doe iets warms aan op frisse dagen. Drinken: zelf meenemen.
 • Neem een paraplu mee (i.v.m. corona protocol zijn er geen tenten, er is geen binnenruimte).
 • Verzamel- en eindpunt: De Natureluur, gebouw De Drijfsijs, President Allendelaan 4, 1064 GW Amsterdam.
 • Deelnemers en ouders/begeleiders krijgen vooraf de regels;
 • Vraag ouders de regels met hun kinderen te bespreken. (Speelbeweging . NL)
 • Zorg ervoor dat deelnemers zich van te voren opgeven, check of zij gezond zijn en laat alleen deze personen binnen om het overzicht te kunnen bewaren.

Ouders / begeleiders die deelnemers komen brengen t.b.v. activiteiten

 • Ouders / begeleiders brengen deelnemers maar blijven niet in de buurt plakken e.d.
 • We willen zo weinig als mogelijk bijdragen aan grotere groepsvorming dan nodig en dan is toegestaan.
 • Ouders mogen niet blijven hangen in de buurt van hun kind, dat deelneemt aan de vakantie activiteiten. Want als ze dat wel doen, tellen de ouders die op het terrein bij hun kinderen hangen, mee met de ’100 toegestane personen’ op het terrein.
 • Geen ouders langs de lijn en/of bij elkaar klittend en wachtend ≥ 2 personen.
 • Ouders melden kinderen aan (geen open inloop) maar blijven niet
 • Ouders en broertjes/zusjes die niet deelnemen aan de (sport)activiteit / buitenavonturen mogen niet aanwezig zijn tijdens de activiteit in het activiteiten veld.
 • Ouders kunnen hun kind wel brengen en halen maar blijven niet hangen voor of na.
 • Vermijd ‘drukte’ bij bijeenkomsten die beletten dat volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden tijdens de bijeenkomst voor ≤ 100 personen;
 • Deelnemers en ouders/begeleiders krijgen vooraf de regels;
 • Beperk voor ouders het aantal zitplaatsen (de pick nick tafels zijn in gebruik dus dat komt goed), vraag hen niet te blijven hangen.

Regels niet deelnemers aan activiteiten (zelf spelen)

 • Anderen niet-deelnemers (BSO, particuliere niet-deelnemers) kunnen zelf komen spelen in de Natureluur maar dit is op eigen titel. Niet onder verantwoordelijkheid van Natureluur.
 • Zelf spelers die met de Natureluur niets afgesproken hebben tellen niet mee met de ‘samenkomst tot 100 personen’ waar we bij georganiseerde activiteiten van de Natureluur van uitgaan.
 • We verwijzen zelf spelen klanten naar speelgebied. We zetten activiteiten subvelden voor 6 groepen af tijdens 12-16 uur. In die tijd zijn de subvelden gesloten voor andere deelnemers. Zodat er binnen de subvelden max 100 betrokken zijn en niet meer. Personeel heeft ook polsbanen en vrijwilligers ook.
 • Te bespreken met gemeente. Als er veel zelf spelers zijn en het is buiten de Natureluur om een topdrukte die evt. uit elkaar gehaald moet worden door politie komt onze activiteit met 100 man met toestemming dan in gevaar of kan die met regels doorgaan zo lang als het gaat?
 • Overigen die zelf zijn komen spelen buiten verantwoordelijkheid van Natureluur om in een park waarvan men weet dat toiletten gesloten zijn en ‘terras/toilet’ alleen open is voor mensen met een afspraak. Deelnemers met een bandje om voldoen aan deze voorwaarde. Mensen die op eigen titel op de bonnefooi komen spelen? Ouders zijn verantwoordelijk voor die kids, niet Natureluur.

Protocol Natureluur & Gemeente

 • Onderhoud goed en regelmatig contact met de gemeente over hoe het gaat. Maak afspraken over het sluiten van de speeltuin bij te grote drukte.

Vragen / openstaande punten

 • We zetten het veld af van 12-16 uur voor 72 kinderen. Ontnemen we anderen die ook vakantie hebben daarmee te veel openbare ruimte?

Vragen over de regels

Kunt u stellen aan:

Wouter Dolmans – coördinator de Natureluur

Natuurspeeltuin Sloterpark – de Natureluur

Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Nieuw-West

Afdeling Gebiedspool / Team Operationele Uitvoering / Cluster Startpunt en

Participatieservicepunt

T.a.v. Wouter Dolmans, coördinator de Natureluur

e: w.dolmans@amsterdam.nl

t. mob. 06 333 06 191 (W. Dolmans)

t. vast: 020 411 51 77 (kantoor, gebouw ‘De Drijfsijs’)

Bezoek adres:

Natuurspeeltuin Sloterpark – de Natureluur

c/o gebouwtje ‘De Drijfsijs’ / Gemeente Amsterdam (= park / bezoek locatie, kantoortje De Natureluur)

President Allendelaan 4

1064 GW Amsterdam

020 411 51 77 (kantoor, gebouw ‘De Drijfsijs’)

Post adres:

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Nieuw-West

Afdeling Gebiedspool

Cluster Startpunt en Participatieservicepunt

Inz. De Natureluur, t.a.v. W. Dolmans

Osdorpplein 521

1068 TA Amsterdam

Contact gegevens De Natureluur overig:

Natuurspeeltuin Sloterpark – De Natureluur

e.: info@denatureluur.nl

(Facebook: http://denatureluur.)

(Website: https://www.denatureluur.nl