Spelregels buitenavonturen bij de Natureluur

Spelregels voor deelnemers, begeleiders, ouders

voor ´buitenavonturen bij de Natureluur (6-12 jaar)´

Geldig voor ‘buitenavonturen bij de Natureluur’ voor 9 mei t.m. 27 mei.

Corona protocol: We volgen de richtlijnen van de overheid voor begeleid buiten spelen en sporten in Corona tijd voor 6-12 jarigen. (Deelnemers ontvangen de geldende Corona regels vooraf op papier.)

Corona maatregelen / spelregels specifiek die gelden tijdens ’buiten avonturen bij de Natureluur (6-12 jaar)´:

 • Sanitaire faciliteiten, kleedkamers, kantines blijven gesloten.
 • Toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt mag worden.
 • Geen ouders langs de lijn of bij de buitenavonturen /training staan en/of bij elkaar klittend en wachtend ≥ 2 personen.
 • Ouders melden kinderen aan (geen open inloop) of kinderen melden zichzelf aan.
 • Begeleider heeft lijst deelnemers en neemt aanwezigheid vooraf door en na afloop.
 • Kind oud genoeg om zelf te komen ? Graag !
 • Naast RIVM-voorschriften baseren we keuzes ook op handhaafbaarheid & gezond verstand.
 • Regelmatig handen wassen (desnoods voor, na en tijdens).
 • Hoest en nies in de binnenkant van elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Eigen materialen / drinken / bidon meenemen.
 • We doen geen activiteiten waarbij materialen vaak worden doorgegeven waardoor het risico op besmetting vergroot wordt.
 • We doen geen activiteiten met risico’s waardoor beroep moet worden gedaan op medische hulp (b.v. door een ongeval).
 • (Sport)materialen desinfecteren we na gebruik (met een gewoon schoonmaakmiddel).
 • Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.
 • Douchen / omkleden thuis en niet op de club / niet in de Natureluur en al helemaal niet in De Drijfsijs
 • Vermijd aanraken van je gezicht.
 • Aanwezigheid deelnemers: max. 10 minuten vooraf.
 • Na afloop deelnemers meteen naar huis.
 • We werken als nodig met time slots.
 • Deelnemers gaan vooraf thuis naar de wc.
 • Toegang tot EHBO materialen mag als nodig
 • Ouders en broertjes/zusjes die niet deelnemen aan de (sport)activiteit / buitenavonturen mogen niet aanwezig zijn bij de training.
 • Ouders kunnen hun kind wel brengen en halen maar blijven niet hangen voor of na.
 • Kinderen & instructeurs doen niet mee bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts of als een lid van een huishouden verschijnselen heeft of positief getest is.
 • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de (buiten)sport locatie. Daarmee ontlasten we het openbaar vervoer.
 • We volgen aanwijzingen uit de laatst geldende Covid-19 noodverordening van Femke Halsema die verklaart dat de erin beschreven verboden niet van toepassing zijn op ‘door sportverenigingen, professionals of ouders georganiseerd of begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar’.
 • We volgen als begeleiders de tips en adviezen en de geest van het opening up uitvoeringsprogramma sport over sportparken en sportvelden en passen de geest van dit plan toe in de Natureluur.
 • Zakmesjes laten we buiten gebruik tijdens activiteiten.
 • Als er gaande de pilot of buitenavonturen reden is om de pilot af te breken dan behoudt de gemeente het recht om het afgelasten van de pilot of buitenavonturen te eisen waar nodig.
 • Mochten er problemen ontstaan tijdens de pilot dan kunnen knelpunten eerst besproken worden met Wouter Dolmans (coördinator de Natureluur / Gemeente Amsterdam via 06 333 06 191 of w.dolmans@amsterdam.nl).
 • Als we er daarna t.a.v. het knelpunt niet uitkomen of er ontstaan grotere problemen dan wendt Wouter Dolmans zich met het probleem tot Houssain Mouhmouh, eindverantwoordelijk manager van de Natureluur en manager van Startpunt en Participatie- en Servicepunt van de Gemeente Amsterdam.
 • Houssain Mouhmouh staat namens de Gemeente Amsterdam achter de uitvoering van de buitenavonturen en pilot activiteiten van buitenavonturen bij de Natureluur.

Spelregels Inschrijving Buitenavonturen bij de Natureluur

Meedoen? Inschrijven=  verplicht via een deelname formulier. Vraag een inschrijfformulier op via e-mail (info@denatureluur.nl), telefoon (020 411 51 77) / WhatsApp (06 333 06 191) en/of vraag er 1 bij een medewerker van de Natureluur (bij De Drijfsijs). (I.v.m. corona maatregelen kunnen helaas maar 10 kinderen per keer meedoen.)

Formulier ingevuld? Stuur je ingevulde inschrijfformulier naar ons op via e-mail (info@denatureluur.nl), via telefoon / WhatsApp (06 333 06 191) en/of lever je ingevulde formulier in bij een medewerker van de Natureluur (bij De Drijfsijs).

Toelating geschiedt op basis van een volledig ingevuld inschrijfformulier + de regel ‘wie het eerst komt’ + toepassing van voorrangsregels. Voorrang geldt voor: kinderen uit Nieuw-West en/of kinderen uit Nieuw-West die niet zijn aangesloten bij een sportvereniging en/of waarvan de sportvereniging nog niet volledig open is. Als er na toepassing van deze inschrijfregels nog plek is om deel te nemen, wordt deelname voor kinderen van buiten Nieuw-West opengesteld.**

Wat doen we bij over-inschrijving ** Indien blijkt dat er meer vraag naar deze buitenavonturen is dan we nu kunnen toestaan i.v.m. de nu geldende corona maatregelen, zullen de organiserende partners van ‘buiten avonturen bij de Natureluur (6-12 jaar)’ z.s.m. overleggen met elkaar en met de gemeente bekijken of het aantal georganiseerde ‘buitenavonturen in de Natureluur (6-12 jaar)’ kan worden uitgebreid en zo ja onder welke voorwaarden. Hierbij zullen we rekening moeten houden met de geldende corona maatregelen op dat moment én met beschikbaar budget.

Spelregels Algemeen

Voor wie: 6-12 jaar. Maximaal 10 deelnemers per activiteit.

Kosten: € 1,50 per keer. Betalen kan bij de Natureluur met gepast geld of per pin.

Kleding: je kunt vies en nat worden. Doe iets warms aan op frisse dagen. Drinken: zelf meenemen.

Verzamel- en eindpunt: De Natureluur, gebouw De Drijfsijs, President Allendelaan 4, 1064 GW Amsterdam.

* Bijlage 1: data en tijden van buiten avonturen waar je je nu voor kunt inschrijven

DagDatumMaandTijdBuitenavontuur
Zat9mei11:00-12:30Minecraft in het echt
Wo13mei16:00-17:30Natuurbootcamp
Zat16mei11:00-12:30Team Natuur
Wo20mei16:00-17:30Natuurlijk Apenkooien
Zat23mei11:00-12:30Mini Survival
Wo27mei16:00-17:30Spelletjes met de boswachter

Meer informatie: www.denatureluur.nl