Privacybeleid & Cookies

Heemtuin Sloterpark, de Natureluur, gevestigd aan de Plein ’40-’45 1, 1064 SW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Natuurspeeltuin De Natureluur
President Allendelaan 4
1064 GW Amsterdam

06 33 30 61 91 (Wouter Dolmans)
info@denatureluur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Natureluur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Naam kind
 • Leeftijd kind
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denatureluur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Ouders of bevoegden van minderjarigen kunnen een activiteit of feest boeken op www.denatureluur.nl. Bij het invullen van het online boekingsformulier vult de ouder of bevoegde de naam en leeftijd in van het kind. Minderjarigen morgen het online boekingsformulier niet zelf invullen! 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Natureluur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling en/of en voor het versturen van facturen. 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om de diensten en services die jij van ons afneemt te kunnen identificeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • De Natureluur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

De Natureluur verwerkt jouw persoonsgegevens in de volgende computerprogramma’s of -systemen

WordPress en WooCommerce

Op www.denatureluur.nl is WordPress en WooCommerce geïnstalleerd. WordPress is de motor van onze website en WooCommerce is het beheersysteem van onze activiteiten en feesten en ons factureringssysteem. De webserver waarop de website draait staat in Nederland.

Als jij je op www.denatureluur.nl een boeking maakt wordt je voor- en achternaam, je adresgegevens, je e-mailadres en je telefoonnummer  én de naam en leeftijd van het kind opgeslagen in de WooCommerce database. De website en WooCommerce is niet gekoppeld aan systemen van derden.

Om een boeking uit te kunnen voeren maken we van elke boeking en print op papier. Na afloop van de geboekte activiteit of feest worden de prints verantwoord weggegooid zonder dat persoonsgegevens herleid kunnen worden.

Zie ook hoofdstuk Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Mollie

Mollie is een Nederlands betaalsysteem voor online transacties.

Als je een De Natureluur factuur betaalt via iDeal wordt de tenaamstelling van de bankrekening en het IBAN bankrekeningnummer waarmee je afrekent in Mollie geregistreerd. Mollie bewaart persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn. Wij sturen alleen het factuurnummer naar Mollie en nooit jouw persoonsgegevens. Jij voert zelf bij Mollie persoonsgegevens in om de betaling door te voeren.

Omdat jij zelf de betaling uitvoert in het betaalsysteem van Mollie is een verwerkersovereenkomst tussen De Natureluur en Mollie niet noodzakelijk.

Zie de privacyverklaring van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy

MailChimp

MailChimp is een Amerikaanse aanbieder van een nieuwsbrief systeem. De servers van MailChimp staan in de Verenigde Staten.

De Natureluur gebruikt MailChimp om nieuwsbrieven te versturen. Jouw naam en e-mailadres worden uit MailChimp verwijderd zodra je je van de nieuwsbrief afmeldt. 

Zie de privacyverklaring van MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Onze website

Als je www.denatureluur.nl bezoekt slaat de webserver in logbestanden informatie op over je bezoek zoals IP-adres en welke bestanden je browser heeft opgevraagd.

De Natureluur analyseert de logbestanden als de website foutmeldingen geeft om problemen met de website te achterhalen en oplossen. 

De logbestanden worden na 2 maanden van de webserver verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Natureluur deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Natureluur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam verwerker Jurisdictie Welke gegevens Doel
MailChimp Verenigde Staten Naam, e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om jou onze nieuwsbrief te kunnen versturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Natureluur neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Natureluur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Natureluur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sommige persoonsgegevens bewaren we volgens wettelijke bewaartermijnen.

Zie hoofdstuk De Natureluur verwerkt jouw persoonsgegevens in de volgende computerprogramma’s of -systemen voor specifieke informatie over hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Natureluur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw Natureluur account (https://www.denatureluur.nl/mijn-account/). Als je een boeking hebt gemaakt zonder een account aan te maken kun je uiteraard nog steeds je gegevens inzien (zie verderop voor meer informatie). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Natureluur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@denatureluur.nl. 

De Natureluur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Natureluur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Natureluur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@denatureluur.nl

Laatst bijgewerkt februari 2019.