Natureluur 2011-2021 in historisch perspectief

Link naar de Presentatie ‘De Natureluur in historisch perspectief (2011-2021) en hoe verder (2021-2031)?’

Toelichting op de (achtergrond van) de presentatie ‘historisch perspectief Natureluur’

Op donderdag 11 februari om 19:00 uur was er een druk bezochte online bewoners avond waarin deelnemers mee konden denken en praten over o.a. hoe Natureluur 100% ‘schoon, heel en veilig ’ kan worden ingericht én 100% toekomstbestendig zodat de Natureluur nóg tien jaar mee kan en een ‘parel van Nieuw-West’ en de stad Amsterdam kan zijn én blijven. Over de achtergrond van deze bewoners avond berichtten wij eerder hier. Er deden maar liefst meer dan 40 deelnemers mee. Het was een heel betrokken en diverse groep die bestond uit o.a. bewoners, gebruikers van het park van buiten de wijk, ondernemers en vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen uit de omgeving van de Natureluur, medewerkers van de gemeente en professionals van enkele organisaties o.a. uit de wijk en/of het werkveld van de Natureluur). Vooraf waren onderwerpen voor de avond aangereikt aan de gemeente vanuit buurtbewoners én vanuit de drie organisaties die nauw samenwerken in het gebied vanuit de Natureluur en de Drijfsijs. (De Natureluur, St. Heemtuin en de St. Natuurkamer.)

Verslag, vervolgbijeenkomst(en) en een plan van aanpak

Er wordt n.a.v. de gehouden bijeenkomst 11/2 een verslag gemaakt en naar de deelnemers gezonden. Uitkomsten van de bijeenkomst zullen gedeeld worden met o.a. Erik Bobeldijk, de portefeuillehouder voor het gebied en de Natureluur. Om een plan van aanpak (af) te maken is / zijn nog een (of meer) vervolg bijeenkomst(en) nodig. Voor vragen over de besproken onderwerpen en/of de vervolgstappen kunt u mailen met Mendy Baumeister (m.baumeister@amsterdam.nl). Mendy is de gebiedsmakelaar van van de gemeente voor het Sloterpark.

Achtergrond presentatie De Natureluur in historisch perspectief (2011-2021)

Tijdens de avond gaf Wouter Dolmans, coördinator van de Natureluur die al betrokken is bij de natuurspeeltuin sinds 2011, namens de gemeente en de Natureluur op verzoek van Mendy een toelichting op ‘tien jaar Natureluur’ (2011-2021). Tijdens de presentatie ging Wouter in op de ontstaansgeschiedenis van het Sloterpark ná 1948 en leidde de toehoorders stapje bij beetje door de fasen van de geschiedenis van het gebied. Wouter ging tijdens de presentatie ook in op de omstandigheden die in de periode 2006-2010 direct de aanleiding vormden tot het maken van de ‘visie Natureluur (2010)’ als ook op alle ontwikkelingen daarna, van het ontwerp en de aanleg en bouw van de Natureluur tot en met hoe het activiteiten programma sindsdien is vormgegeven. Met andere woorden de Natureluur een beetje in historisch perspectief!

Een presentatie achteraf lezen zonder de toelichting erbij te horen is natuurlijk nooit het zelfde als ‘erbij zijn’ en dan het héle verhaal horen in geluid én beeld. Met de deelnemers van de bewoners avond is afgesproken dat de presentatie van Wouter naar alle belangstellenden zal worden gestuurd. Als u op bovenstaande link klikt, kunt u de inhoud van de presentatie nog eens nalezen. De presentatie geeft een beeld over de gebiedsgeschiedenis waar de Natureluur onlosmakelijk mee verbonden is. De uitdagingen en problemen waar het gebied nu ook tegenaan loopt, staan in de context van deze historie.

Veel plezier met het (na)lezen van de presentatie!

Team Natureluur dankt alle deelnemers voor hun betrokken en bevlogen deelname, input en meedenken over ‘de toekomst van de Natureluur (2021-2031)’.

Met al die betrokkenheid en bevlogenheid en bijbehorend oplossingsgericht denken samen komt er vast een mooi plan van aanpak voor de Natureluur waar alle belanghebbenden en partijen tevreden mee kunnen zijn! En dank Mendy Baumeister voor het organiseren van deze geslaagde bijeenkomst!

Team Natureluur