Winter werkzaamheden riet en sloten

Elke winter is het van belang dat sloten in de Natureluur worden schoongemaakt. Tijdens dit werk wordt erop gelet om de sloten vrij te maken van drijfvuil of bouw afval. Riet en waterplanten worden terug gesnoeid als zij de doorstroming belemmeren. Tijdens het werk wordt ook gekeken of de staat van de walkanten en de oeverbescherming (beschoeiing) goed is. Sloten in de Natureluur vormen het leefgebied van flora en fauna. Door het oude riet terug te dringen krijgt de natuur kans om nieuw riet te vormen, wat goed is voor de beestjes in de slootjes van de Natureluur. Door middel van dit werk wil de Natureluur de biodiversiteit in de Natureluur bevorderen.

Op de foto is te zien Natureluur medewerker Marleen Groot. In december en januari zijn Natureluur medewerkers Marleen Groot, Diana Hartog en Merijn Kerkhof deze winter klus aan het aanpakken.

Winter werk dat goed is voor de natuur in de Natureluur !!!

Team Natureluur