Werkzaamheden aan de ijsvogelwanden

Dinsdag 2 februari.

In en om de Natureluur zijn afgelopen jaren enkele ijsvogel wanden gebouwd. Dit zijn beschutte poreuze wanden van modder of soms van steen materialen langs sloten en vijvers, waarin een ijsvogel koppel een tunnel kan maken om veilig te paren en eitjes uit te laten komen.

In en om de Natureluur is langs een smalle oeversloot van de Heemtuin en het ‘vogel eiland’ er eentje gebouwd. Een andere bevindt zich voorbij het ‘hondenstrandje’ in het Ruige Riet langs de sloot in de richting van de ALO (voorbij de bruine brug). Weer een ander ligt langs de natuurvijver tussen De Drijfsijs en het Ruige Riet.

Een keer per jaar zijn herstel werkzaamheden nodig aan de ijsvogelwanden. In heel Geuzenveld-Slotermeer zijn meerdere ijsvogelwanden in diverse parken aangelegd. De gemeente helpt met dit werk, en werkt daarbij samen met de ‘ijsvogel werkgroep’. Doel van het werk is om de ijsvogel, een kwetsbare en beschermde maar onder druk staande vogelsoort, meer ruimte te geven en als populatie te kunnen laten groeien in o.a. het Sloterpark en -plasgebied en Nieuw-West als geheel.

Het werk houdt in dat één keer in het jaar het riet bij de ijsvogelwanden vrij wordt gemaakt. Dit kan gaan om brandnetels en riet verwijderen en de aanvliegroute voor de ijsvogel bramen vrij maken voor de ingang van de ijsvogelwanden.

De gemeente o.a. doen dit werk in de periode januari-februari. Dit is een geschikte tijd, omdat de vrouwtjes van de ijsvogel dan vanwege de kou naar zuidelijkere landen zijn gevlogen. De mannetjes blijven achter om de wanden te beschermen en te bewaken. Maar ze wonen er niet.

De ijsvogel wanden worden eigenlijk bewoond wanneer de vogels aan het paren zijn (voor de paring bezig zijn). Dan graven de vogels voor dit doel tunnels die wel een meter diep kunnen komen.

Op de foto zijn te zien medewerkers Ruud Lutterlof en Marina den Ouden van de Gemeente Amsterdam (Afd. Stadswerken, Groen, Flora en Fauna + Ecologisch Beheer, Nieuw-West). Ruud en Marina overleggen ook met de ijsvogel werkgroep over welke wanden nog onderhoud behoeven en hoe het overal gaat met de vogels.

Tijdens een overleg wordt de stand van zaken besproken van alle ijsvogelwanden in het hele park gebied Geuzenveld en Slotermeer.

Ruud en Marina hebben vorig seizoen met een handboor één tunnel gegraven bij de wand op de foto, waar ze aan het werk zijn. Zij constateerden op dinsdag 2/2, dat er bij deze wand nu al 4 of 5 tunnels waren gegraven. Dit graven, stellen zij vast, gebeurt met name in de natuurlijk gebouwde wanden van modder en takken. Dat betekent dat er leven is geweest, dat er activiteit is geweest en dat een echtpaar van ijsvogels daar gebruik van heeft gemaakt. En het toont ook aan, dat de vogels een voorkeur hebben voor de wanden van natuurlijk materiaal.

Op de foto is te zien dat Ruud en Marina een bootje hebben gebruikt om erbij te kunnen komen. Ze hebben waterlaarzen en waterpakken aan om niet nat te worden.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden gaan ze deze periode alle ijsvogelwanden in het gebied af.

Ruud en Marina hebben ze zelf waargenomen dat de natuurlijke ijsvogelwanden beter gebruikt worden dan de betonnen ijsvogelwanden.

De vogels geven dus heel duidelijk een voorkeur aan ijsvogelwanden van natuurlijke materialen om te paren en om er te leven als koppel!

Wandelt u in het Sloterpark, het Ruige Riet, de Heemtuin en/of de Natureluur of de Sloterplas en omgeving en ziet u onderweg iets moois? De Natureluur houdt ervan om verhalen en belevenissen te vernemen en de delen. Wilt u meer weten over de Natureluur en omgeving, kijk dan rustig rond in andere delen van onze website en/of het gebied in en om de Natureluur. (Maar houd de Corona regels in de gaten.) Heeft u een vraag? Wij zijn bereikbaar via info@denatureluur.nl. De Heemtuin is bereikbaar via info@heemtuin.amsterdam.

Voor jaarlijks werk aan de ijsvogelwanden wordt een bootje gebruikt.