Vrijwilligersnieuws!

Foto: een Natureluur vrijwilligersbijeenkomst op 4 juni j.l.

De Natureluur werkt aan vrijwilligersbeleid! De Natureluur is aan het groeien (het wordt elk jaar drukker) en onze organisatie is gebaat bij een sterke pool van vrijwilligers voor wie het super leuk is om met van alles te helpen in de Natureluur en die van de Natureluur op aan kunnen om heldere regels en kaders en waardering en ondersteuning van zulke hulp te bieden zodat een hecht, duurzaam geolied en gemotiveerd vrijwilligersteam klaar staat om de Natureluur nu en in de toekomst te blijven helpen met allerlei klussen die nodig zijn om alles goed te laten lopen qua terrein, materieel, activiteiten, arrangementen, bedrijfsvoering, relaties, etc.

Dat is een hele hoop! De Natureluur stond in april op de vrijwilligers stand van de Talentenbeurs in de Honingraat om de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers handen en voeten te geven. Ook vonden sindsdien gesprekken en bijeenkomsten plaats met bestaande vrijwilligers en medewerkers om te kijken wat nu al allemaal goed gaat en wat b.v. beter kan. De Natureluur krijgt hierbij hulp van de Vrijwilligerscentrale en van de meiden van PIT.

Wil jij ook vrijwilligerswerk doen en heb je zin om mee te doen en wil je ook de Natureluur helpen door je ervoor in te zetten? Neem dan even contact op via w.dolmans@amsterdam.nl of 06 333 06 191. Of natuurlijk kan dit ook via info@denatureluur.nl!