Terrein opknap dag geslaagd

Op zondag 8 maart j.l. vond een geslaagde terrein opknap dag plaats in de Natureluur. Studenten verbonden aan de vereniging NSA (Navigator) wilden ter gelegenheid van hun 30-jarige jubileum zinvol vrijwilligerswerk doen. Zij zochten contact met St. Present die weer contact opnam met de Natureluur. De Natureluur heeft altijd wel buitenwerk en dit was precies waar de studenten wel zin in hadden.

In de Natureluur speelt gebouwtje De Drijfsijs een steeds belangrijkere rol, nu er steeds meer activiteiten in het park zijn het hele jaar door. Jaren geleden zijn meidoorn en veld esdoorn struikjes rond gebouwtje De Drijfsijs geplant.

De huidige gebruikers van De Drijfsijs (de Natureluur + Stichting Heemtuin & Ruige Riet + medewerkers groen van Stadswerken van de gemeente) hebben samen een plan gemaakt om deze struikjes uit te graven en te herplanten vlak voor de lente tijd nu het nog kan.

Dit o.a. met het oog op het verbeteren van de de benaderbaarheid van gebouwtje De Drijfsijs voor park bezoekers én vice versa, dus zodat vanuit het gebouwtje ook meer zicht is op bezoekers in de natuurspeeltuin, vissers op de natuurvijver, recreanten op de gazon en flonder delen, e.d.

Ook is er behoefte om dichter bij het gebouwtje een paar extra tijdelijke natuur picknick tafeltjes te maken van gerecycled hout uit het Sloterpark e.o.

Op 8 maart stond op het programma het uitgraven van de struikjes. Behalve Natureluur medewerkers en vrijwilligers hielpen ook mee enkele buurtbewoners uit het wijsgeren wijkje bij de Natureluur om de hoek. Koos Marinus, één van de initiatiefnemers van de Natuurmkamer (die een plan hebben ingediend voor de Drijfsijs) hielp ook mee.

Samen met NSA studenten hebben we tijdens de actie dag c. 75 meidoorns & veld esdoorns uitgegraven en gesnoeid en een nieuwe bestemming gegeven. De struikjes staan nu o.a. rond de Natureluur kruidentuin en zijn verspreid langs takkenrillen en rond het speel- en natuurgebied v.d. Natureluur in het Sloterpark.

De buiten ruimte rond de Drijfsijs heeft (het begin van) een make over gehad. Er is nu ruimte om wat zit plekjes rond het gebouw te maken met zicht op de speelvijver en het water speelgebied.

Ergens in mei of juni hoopt de Natureluur een 2e werkdag te organiseren waarbij een begin gemaakt zal worden om de vrijgekomen ruimte rond De Drijfsijs vlakker te maken en misschien al wat tijdelijke bankjes te maken.

Zondag 8 maart was geslaagde dag met de bewoners, vrijwilliger en de studenten ! Wil je ook eens helpen of meer weten over wat de Natureluur allemaal doet? Mail dan even naar info@denatureluur.nl!