Denk mee over de Natureluur !

Iedereen die wil en die fan is van de Natureluur kan meedenken en -praten over een ‘schone en veilige’ Natureluur op 11 februari ! De Natureluur was afgelopen zomer regelmatig een plek waar grote groepen voor zoveel overlast zorgden dat veel buurtbewoners en andere bezoekers zich daar niet langer thuis voelden.

O.a. Koos Marinus heeft toen, namens de Natuurkamer in samenwerking met buurtbewoners, de Natureluur en de Heemtuin, verschillende malen aan de gemeentelijke bel getrokken. Samen met Maarten Verkoren heeft de Natuurkamer zelfs nog ingesproken tijdens de stadsdeelcommissie vergadering en daarmee het NH-Nieuws gehaald. Daarover berichtten wij eerder hier. Al met al heeft dat er toe geleid dat gemeente beloofd heeft om met een plan te komen.

De gemeente nodigt omwonenden en bezoekers en fans van de Natureluur uit om op 11 februari om 19:00 uur tijdens een online bijeenkomst mee na te denken over hoe een schone en veilige en goed onderhouden Natureluur doorlopend kan worden gerealiseerd – in álle seizoenen. Iedereen die wil en de Natureluur een warm hart toedraagt is van harte welkom om hier over mee te denken en te praten tijdens een online bijeenkomst over dit thema op donderdag 11 februari om 19.00 uur.

Aanmelden kan door te mailen naar gebiedsmakelaar Sloterpark, Mendy Baumeister, m.baumeister@amsterdam.nl. Zie voor meer informatie ook dit nieuwsbericht van de gemeente. Zie ook het bericht op de gemeentelijke Facebook pagina van Nieuw-West.

We hopen u bij de bijeenkomst te zien en dat u wilt meedenken !

Team Natureluur

Meer informatie

Over deze bijeenkomst leest u hieronder meer. De tekst hieronder is overgenomen van een bewonersbrief van de gemeente die over de bijeenkomst huis aan huis is verspreid in best veel wijkgedeelten bij de Natureluur in de buurt.

Tekst van de brief, verzonden aan de bewoners in de omgeving van Natureluur:

Datum                      26 januari 2021

Ons kenmerk         BB 006

Onderwerp             Uitnodiging online bewonersavond Natureluur  

Beste bewoner,

In de omgeving van de Natureluur is er in het afgelopen jaar een aantal onderwerpen naar voren gekomen die wij graag met u willen bespreken om een schoon en veilige omgeving te creëren.

Bewonersavond

Op donderdag 11 februari 2021 om 19:00 uur organiseert stadsdeel Nieuw-West een online bewonersavond. Graag nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen.

Wij vinden het belangrijk uw stem te horen en gezamenlijk met onder andere de politie, handhaving en gemeentelijke collega’s het gesprek met u aan te gaan over de volgende onderwerpen:

Agenda

 • Opening en introductie
 • Voorstelronde
 • Ideeën tot nu toe aangeleverd vanuit buurtbewoners
  • Afval
  • Veiligheid
  • Voorzieningen
  • Recreatie
 • Input vanuit u over bovenstaande ideeën
 • Ophalen nieuwe ideeën die u heeft
 • Afspraken en afsluiting

Schoon en veilige omgeving

Om u een beeld te geven van de huidige ideeën op het gebied van afval is het plaatsen van containers, ophalen van afval en buurtinitiatieven om zwerfafval te prikken.

Op het gebied van veiligheid zijn voorbeelden te noemen op gebied van verlichting aanbrengen en hoe om te gaan met overlast. Bij voorzieningen kunt u denken aan het plaatsen van een (tijdelijk) toilet, banners van de afvalcampagne en eventuele spullen zoals prikkers die de gemeente faciliteert aan bewoners.

Op het gebied van recreatie wordt er ingezoomd op het huidige gebruik, wat wenselijk is en wat voor visie u heeft op het gebruik in de toekomst.
De ideeën en voorstellen die wij ophalen nemen wij zo mogelijk mee in het Plan van Aanpak.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u een e-mail sturen naar

Mendy Baumeister,  m.baumeister@amsterdam.nl

U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname en de link voor de online meeting.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Mendy Baumeister

Gebiedsmakelaar Sloterpark/Sloterplas