Schouw in de Natureluur!

Op dinsdag 5 januari 2016 van 15.00-16.00 uur gaan we met onze eigen team leden een ‘schouw’ lopen door de Natureluur.

Tijdens de ‘schouw’ kijken we naar de staat van de speeltoestellen, de kruidentuin, onderdelen van het groen, het water, de hutten, de beplanting, de borden, de kookplaatsen, het waterspel, de torens, e.d.

Ons doel is om de ‘stillere’ tijd, voorafgaand aan het drukke seizoen, te gebruiken om eens goed naar de staat van het terrein te kijken en te beoordelen of sommige plekken om extra onderhoud aandacht vragen.

Als we ‘manco’s’ constateren tijdens deze schouw maken we hier foto’s van een een verslagje.

Sommige zaken zullen zich ertoe lenen om erover contact op te nemen met de afdeling beheer van het stadsdeel, die we zullen benaderen om ons te helpen om eventueel wat zaken met ons te helpen verhelpen.

We hebben echter niet de illusie dat alle knelpunten op zullen kunnen worden gelost door de afdeling beheer van het stadsdeel. Daarom zullen we ook met onze eigen team leden een lijstje maken van zaken die wel zelf willen oppakken.

Maar ook ons kleine team zal niet alles zelf zomaar aan kunnen pakken! Er zal daarom ook een lijst gemaakt worden van projecten die we b.v. met kinderen in vakanties, of met volwassen helpers door het jaar heen, hopen te kunnen aanpakken.

We nodigen belangstellenden uit die dit leuk vinden en die dit willen om tijdens de wandeling door ons terrein met ons mee te denken en te kijken naar de staat van de dingen in de Natureluur.

Misschien zijn er wel bezoekers van de Natureluur, die iets is opgevallen in de kerstvakantie, van zaken die vragen om een beetje reparatie of extra onderhoud.

Is u zoiets opgevallen of gaat de Natureluur en de staat van het terrein u net als ons ook aan het hart, meldt u dan en loop anders met ons mee op onze ‘schouw’ door ons gebied.

Als u niet kunt tijdens deze middag, kunt u uw bevindingen en waarneming ook aan ons doorgeven, dan nemen wij dit mee in onze rapportage.