De buurt heeft meegedacht!

Het ontwerp voor de speeltuin is met behulp van buurtkinderen, bewoners, belanghebbenden en professionals gemaakt. Het Junior Creatie Team heeft een excursie gedaan naar een andere natuurspeeltuin en daarna kijkdozen gemaakt met daarin mini ontwerpen voor de nieuwe speeltuin. Ook het kinderpersbureau van de Burgemeester de Vlugtschool en kinderen van de Noordmansschool hebben meegedacht over het ontwerp.

Hieruit kwamen steeds een aantal punten naar voren die de buurt belangrijk vond voor de nieuwe speeltuin. Bijvoorbeeld het gebruik van water, het zichtbaar maken van de vier seizoenen, spannende speeltoestellen en een link met de kinderboerderij, het NME centrum en de heemtuin.