Algemene voorwaarden

Voorwaarden Natureluur belevenissen

 • Het gebruik van de Natureluur Belevenis pakketten is op eigen risico.
 • De Natureluur is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het gebruik van het ‘Natureluur Belevenisje’ uitgifte pakket.
 • Het gebruik van het ‘Natureluur Belevenis’ uitgifte pakket vindt plaats in de openbare ruimte. In de openbare ruimte moet u zich houden aan alle laatst geldende Corona regels. Als gebruiker van het Natureluur Belevenis pakket bent u zelf daar verantwoordelijk voor. De laatste regels waar u zich in openbare ruimte aan moet houden staan altijd op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en op https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/
 • De Natureluur heeft toestemming van de gemeente om een belevenis pakket uit te geven aan 1 volwassene (2 als u een gezin bent) met maximaal 5 kinderen per Belevenis Pakket. Als u dit overschrijdt en er ontstaat een boete zijn de kosten daarvan voor u als gebruiker van het pakket.
 • De volwassene die het Natureluur Belevenis pakket gebruikt is verantwoordelijk voor de veiligheid van de (maximaal) deelnemende 5 kinderen per Natureluur belevenis.
 • Tijdens gebruik van het Natureluur Belevenis pakket dient u de instructies vanuit Team Natureluur, als die er zijn en als die nodig zijn, altijd op te volgen. Doet u dit niet, dan heeft Team Natureluur het recht om het Belevenis pakket bij u weg te halen en u het gebruik ervan te ontzeggen.
 • Gebouw De Drijfsijs is alleen open voor afhalen, alleen medewerkers binnen. Toilet mag in nood. Water mag in nood. EHBO mag in nood. Verder alle producten afhalen en uitgeven.
 • Natureluur belevenis pakketten worden alleen gegeven aan volwassenen.
 • Breng de geleende materialen na gebruik heel en in goede staat terug naar gebouw Drijfsijs. De kosten voor zoekgeraakte of stuk gemaakte materialen worden op de besteller verhaald.
 • Bij drukte en/of als de beheerder(s) het gebouw gaan afsluiten kunt u na een uur verzocht worden om de spullen weer te retourneren om anderen ook aan de beurt te laten.
 • Bij onjuist gebruik kan de beheerder u verzoeken de geleende spullen te retourneren.
 • Registratie en reservering en betalen vooraf is verplicht en kan zo lang de voorraad strekt, bij reservering wordt u gevraagd worden persoonsgegevens achter te laten.

Veiligheid en risico’s op het terrein

Het spelen op een natuurspeelterrein is nooit zonder risico. Juist van het aangaan van uitdagingen en het nemen van (verantwoorde) risico’s leert een kind en ontwikkelt het zich. De veiligheid in de Natureluur wordt zo veel mogelijk gegarandeerd door regelmatige inspecties en keuringen van het terrein en de speeltoestellen.

Verantwoordelijkheid en eigen risico

Het betreden van het terrein is op eigen risico. Kinderen vanaf 7 jaar met een zwemdiploma kunnen vrij en zelfstandig spelen op het terrein. Kinderen jonger dan 7 jaar hebben direct toezicht nodig van een volwassene, vanwege het water en de moeilijke speeltoestellen. Ouders/verzorgers blijven te alle tijde verantwoordelijk voor hun kinderen, ook bij aanwezigheid van de gastheer, vrijwilliger, medewerker, gast-begeleider en/of activiteiten begeleider. Voor sommige activiteiten geldt een leeftijdsgrens.

Materiële schade

Ouders/verzorgers blijven aansprakelijk voor het beschadigen en of kwijtraken van eigen of andermans eigendom door hun kinderen. Tijdens feestjes kunnen waardevolle spullen in overleg in het gebouwtje door de beheerder opgeslagen worden.

Aansprakelijkheid & schade of letsel bij ongelukken

De vrijwilligers, medewerkers, ondersteuners en/of feestjesgevers in de Natureluur nemen geen aansprakelijkheid op zich voor ongelukken, tenzij grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Stadsdeel Nieuw-West kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen die te wijten zijn aan ondeugdelijke speeltoestellen of ondeugdelijke spelaanleidingen.

Ziekte van een begeleider

Mocht de activiteiten begeleider van een feestje onverhoopt plotseling ziek zijn of anderszins onverwacht ernstig verhinderd, dan zoekt de Natureluur zo mogelijk een andere activiteiten begeleider van een feestje. Lukt dat helemaal door onvoorziene omstandigheden aan de Natureluur zijde niet, dan treedt de Natureluur in overleg met de klant om naar een oplossing te zoeken.

Kledingvoorschriften

De activiteiten gaan door, ook met vrij slecht weer. Het is verstandig, om in de uitnodigingen aan de kinderen duidelijk te zetten, dat de kinderen kleding en schoenen aan moeten, die vies mogen worden. Bij kans op regen is een regenjas en laarzen ook sterk aan te raden. Bij mooi weer kan een handdoek en een setje droge kleren handig zijn. Bij koud weer een warme trui, handschoenen etc.

Opruimen

Meehelpen met opruimen wordt gewaardeerd!

Lees ook de Veelgestelde vragen.

Laatste aanpassing: Februari 2021